บริการจัดอบรมสัมมนาCyber SecurityElementorNew

ให้บริการที่ปรึกษา จัดอมรมสัมมนา คอร์สด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยกริทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมทั้งคอร์สอบรมสัมมนา Cyber Security ความปลอดภัยทางไซเบอร์ จัดอบรมทั้งองค์กร